Sanering van houten vloeren: geluidsisolatie, stabiliteit en brandveiligheid

Sanering van houten vloeren: geluidsisolatie, stabiliteit en brandveiligheid

22/01/2021 10:00 am - 12:15 pm

In Brussel is er een groeiende behoefte aan wooneenheden, maar in deze continu verdichtende omgeving zijn er nog slechts weinig beschikbare percelen en staan er heel wat gebouwen leeg. De herbestemming van het bestaande gebouwenbestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt dan ook steeds dringender. Om dit aan te moedigen, organiseren we een informatiesessie waarbij de focus ligt op gebouwen met houten vloerconstructies, die opgedeeld worden in afzonderlijke wooneenheden. Wanneer deze vloeren omgevormd worden tot woningscheidende constructies, zijn ingrepen om de brandveiligheid en stabiliteit te verzekeren meestal vereist.

In vele gevallen is ook de geluidsisolatie van de houten vloer ontoereikend om het akoestische comfort van de toekomstige bewoners te waarborgen. De uitdaging bestaat er dan ook vaak in om de nodige akoestische saneringsmaatregelen in overeenstemming te brengen met de essentiële veiligheidsvereisten. In deze online informatiesessie worden allereerst de noodzakelijke aandachtspunten op vlak van stabiliteit en brandveiligheid bij de renovatie van houten verdiepingsvloeren besproken. Vervolgens worden mogelijke renovatieconcepten toegelicht om de essentiële verbetering van de geluidsisolatie te realiseren. Om voldoende inzicht te verschaffen in deze akoestische concepten worden vooraf de belangrijkste basisprincipes en comforteisen verduidelijkt.

Programma

  • 10u00 Inleiding
  • 10u10 Renovatie van houten vloeren: stabiliteitstechnische aspecten
  • 10u40 Verzekeren van de brandveiligheid van woningscheidende houten vloerconstructies
  • 11u10 Akoestische sanering van houten vloeren: basisprincipes en comforteisen
  • 11u40 Renovatieconcepten voor een doeltreffende geluidsisolatie van woningscheidende houten vloeren
  • 12u15 Einde

De sprekers zijn Nederlandstalig of Franstalig.
Simultaanvertaling (FR-NL) wordt voorzien.
Na afloop worden de slides ter beschikking gesteld.

Na inschrijving ontvangen de deelnemers een uitnodiging per mail van de online sessie via ZOOM.
De deelname aan deze sessie is gratis.

Meer informatie en inschrijven via deze link!