RHEDCOOP symposium: Rugwind voor energetisch renoveren: biedt de coöperatieve ESCo een oplossing?

RHEDCOOP symposium: Rugwind voor energetisch renoveren: biedt de coöperatieve ESCo een oplossing?

10/10/2019 9:30 am - 6:00 pm

In het project RHEDCOOP streeft men naar de ontwikkeling van een innovatief Energy Services Company (ESCo)-model dat focust op minder kapitaalkrachtige burgers en minder rendabele renovatieprojecten. Er worden 11 demonstratieprojecten opgezet in Nederland en Vlaanderen om ervaring en kennis op te doen. Op het RHEDCOOP-symposium worden Vlaamse en Nederlandse experten, lokale besturen, en energie coöperaties samengebracht om van elkaar te leren. Wat kan de rol zijn van lokale besturen? Kan dit model de energietransitie ondersteunen en financieren? Wat zijn de belangrijkste drempels?