Overijsselse Aanpak 2.0 Provincie Overijssel
Projectomschrijving

Vanwege de impact van energieconversie op het milieu, vanwege de afhankelijkheid van brandstoffen uit andere landen en vanwege financiële overwegingen, is de reductie van fossiel brandstofgebruik voor de Nederlandse overheid een belangrijk thema. In de provincie Overijssel worden particuliere woningeigenaren onder andere via de zogenaamde Overijsselse Aanpak 2.0 gestimuleerd om energietechnieken en -maatregelen (ETMs) toe te passen om zo hun energiegebruik te verlagen. Hiervoor zijn gemeentelijke energieloketten ingericht en zijn er duurzaamheidspremies en duurzaamheidsleningen beschikbaar.

De provincie stimuleert de huidige woningen bewoond door de eigenaar om energiebesparende maatregelen te nemen door een reeks van activiteiten. De benadering legt de focus op het creëren van vraag bij de huiseigenaars en het activeren van bouwbedrijven en installateurs.

Plan van aanpak

De kern van de aanpak was tweeledig. Het activeren van particuliere woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen door premies en een duurzaamheidslening te verstrekken aan mensen die er het geld niet voor hadden. Aan de andere kant het activeren van de markt, om marktpartijen te bewegen zelk de markt op de gaan. Daardoor kan de overheid op termijn een stapje terug zetten en hoeft zij minder subsidie te verstrekken.

In Overijssel werkten de provincie en 24 gemeenten samen. Elke gemeente richtte een gemeentelijk energieloket in, als eerste aanspreekpunt voor klanten bij subsidieaanvragen en om regie te voeren op een actieve wijkaanpak.

De actieve wijkaanpak betrof gemeenten die samen met bedrijven een wijk intrekken om daar een goed aanbod neer te leggen voor de particuliere woningeigenaar. Het doel was 10.000 woningen. En deden ruim 100 bedrijven mee.


Thema
• Communicatie
• Technische oplossingen

Aanpak
• Collectief (mede-eigenaars)
• Groep

Doelgroep
• Huurders
• Kwetsbare groepen

Stakeholders
• Bouw-professionals
• Bouwheer/Ontwikkelaar

Kennisniveau
• Ontdek
• Pilootproject

Gebouwtypologie
• Collectieve woonoplossingen
• Eengezinswoningen