STUNNING Webinar over geïntegreerde, aanpasbare en betaalbare energetische renovatiepakketten voor gebouwen

  Het EU H2020 project STUNNING (SusTainable bUsiNess models for the deep reNovation of buIldiNGs) heeft tot doel succesvolle en innovatieve energetische renovatiepakketten en business modellen te promoten zodat ze op grote schaal geïmplementeerd kunnen worden. In deze STUNNING webinar worden 3 Europese projecten voorgesteld:

  • 4RinEU, gepresenteerd door Roberto Lollini: Het project voorziet in nieuwe tools en strategieën om de grootschalige renovatie van bestaande gebouwen te stimuleren, door gebruik te maken van hernieuwbare energie en betrouwbare business modellen.
  • BuildHEAT, gepresenteerd door Roberto Fedrizzi: Het project streeft naar een set van betrouwbare, energie-efficiënte en betaalbare renovatieoplossingen voor meergezinswoningen, gebaseerd op geïndustrialiseerde, modulaire en flexibele HVAC-, gevel- en ICT-systemen die beschikbaar zijn op de markt. Het richt zich op private en publieke investeringen via communities om zo renovatie op wijkniveau te stimuleren.
  • HEART, gepresenteerd door Claudio Del Pero: Het project bestaat uit de ontwikkeling van een toolkit die verschillende componenten en technologieën omvat en zo toelaat om van een bestaand gebouw een ‘slim’ gebouw te maken. The HEART toolkit is een cloud-based platform dat toelaat het energieverbruik van het gebouw te reguleren.


  Type
  Doelgroep
  Kennisniveau