Nieuws

  Buildwise stelt resultaten voor van enquête “Bouwdetails bij renovatie – Wat zijn de behoeften van de sector?”
  Buildwise stelt resultaten voor van enquête “Bouwdetails bij renovatie – Wat zijn de behoeften van de sector?”

  Enkele maanden geleden legde Buildwise de Belgische aannemers, architecten en studiebureaus een vragenlijst voor met als titel “Bouwdetails bij renovatie – Wat zijn de behoeften van de sector?” Heel wat bouwprofessionals vulden de enquête in!

  Belangrijke conclusie: de respondenten raadplegen regelmatig de Buildwise-databank met bouwdetails, op de voet gevolgd door de databanken van fabrikanten. Deze vaststelling zette Buildwise ertoe aan om een overzichtslijst op te stellen van alle sites met bouwdetails – met een uitdrukkelijke vermelding van de sites met renovatiedetails.

   

  Prioriteit: principedetails met aandachtspunten

  De deelnemers benadrukten dat principedetails met aandachtspunten een prioriteit zijn voor de databank. Een voorbeeld van hoe Buildwise hieraan tegemoetkomt, is de implementatie van zeven nieuwe details, specifiek voor binnenisolatie, die kunnen worden geraadpleegd en gedownload op de website van Be-Renovatief via deze link.

  Heel wat respondenten benadrukten het belang van actief aan de slag te kunnen gaan met de details. De toekomstige databank van Buildwise wordt voorzien van de mogelijkheid om details te downloaden. Ondertussen is deze functie al beschikbaar voor de renovatiedetailfiches die op de website van Be-Renovatief zijn gepubliceerd.  Parametriseerbare details zijn op dit moment technisch niet haalbaar en de toepassing van een dergelijke functionaliteit is op korte termijn niet voorzien in de Buildwise-databanken.

   

  Visualisatie in 3D aan opmars bezig

  De klassieke 2D-visualisatie is momenteel de eerste keuze van de respondenten. Tegelijk tonen ze een groeiende belangstelling voor een visualisatie per fase van de werken via 3D-animaties of een 3D-visualisatie van de bouwdetails op de werf (via een smartphone- of tabletapplicatie). Deze laatste functionaliteiten worden momenteel ontwikkeld met behulp van BIM-modellering.

  Tenslotte gaven de respondenten aan dat er behoefte bestaat aan ondersteuning bij het ontwerpen van bouwdetails. Een detail brengt vaak nieuwe uitdagingen met zich mee en vereist verschillende vaardigheden om er adequaat op te reageren. Dit is als individuele bouwprofessional niet altijd gemakkelijk. Daarom gaven respondenten aan om samen te werken én om elkaar te helpen. Om hieraan tegemoet te komen, overweegt Buildwise een samenwerkingsplatform te implementeren via de website van Be-Renovatief.
  Thema
 • Beleidsinstrumenten
 • Communicatie
 • Aanpak
 • Collectief (mede-eigenaars)
 • Groep
 • Individueel
 • Stad
 • Wijk
 • Doelgroep
 • Huurders
 • Kwetsbare groepen
 • Verhuurders
 • Woningeigenaars
 • Stakeholders
 • Bouw-professionals
 • Bouwheer/Ontwikkelaar
 • Financiële instelling
 • Kennisinstellingen
 • Lokale besturen
 • Provinciale besturen
 • Regionale besturen
 • Kennisniveau
 • Ontdek
 • Gebouwtypologie
 • Collectieve woonoplossingen
 • Eengezinswoningen
 • Grote appartementsblokken
 • Kleine appartementsblokken