Nieuws

Stad Gent: ontzorgen is het sleutelbegrip bij collectieve renovatie van kleinere appartementsgebouwen!
Stad Gent: ontzorgen is het sleutelbegrip bij collectieve renovatie van kleinere appartementsgebouwen!

Binnen BE REEL! heeft de Stad Gent zich geëngageerd voor demonstratieprojecten voor de diepe renovatie van energiezuinige appartementen (C07). Het gaat daarbij om kleinere blokken van zowat 12 wooneenheden. De ambities zijn niet min. Zo beoogt de stad de renovatie van 600 à 1.200 appartementen naar minimum 70kWh/m² en indien mogelijk naar 30 kWh/m². De stad wil ook minimaal 10 begeleidingen doen van syndici en verenigingen van mede-eigenaars per jaar en nieuwe voorschriften uitwerken voor ondersteuning voor appartementen. Gent wil tot slot ook een overzicht van goede praktijken en een overdraagbaar script opstellen voor syndici en mede-eigenaarsverenigingen.

“Om zo’n renovatieproject op het juiste spoor te krijgen, moeten heel wat hindernissen overwonnen worden. Een cruciale eerste stap is het binnen geraken bij de Verenigingen van Mede-eigenaars (VME). Via geïnteresseerde eigenaars van appartementen kregen we in het begin soms wel een voet tussen de deur, maar een 2/3 meerderheid van een algemene vergadering bij elkaar krijgen én overtuigen, dat is een heel ander paar mouwen”, zegt Louis De Geest, projectverantwoordelijke bij de Stad Gent. “Een algemene vergadering gaat slechts jaarlijks door, wat onze mogelijkheden beperkt om echt renovatieprocessen op te zetten met een volledige VME. Om die reden overwegen we door de stad gefinancierde tussentijdse vergaderingen. Syndici organiseren VME-vergaderingen bovendien soms buiten het betreffende appartementsgebouw – ook omdat het in ons project in Gent om kleinere gebouwen gaat. Dit is soms een bijkomende drempel. Als Stad kunnen we een locatie helpen zoeken om die vergaderingen dichter bij huis te laten doorgaan, en zo meer eigenaars overtuigen om mee te vergaderen. We werken momenteel nog een handleiding uit voor het beter betrekken van de syndici.”

De adviseurs van de Stad Gent hebben heel wat technische expertise en ervaring bij renovatieprojecten. Maar minstens even belangrijk is empathisch vermogen en een zekere commerciële flair én inzicht in de sociale dynamiek van een gebouw. “Onze adviseurs moeten in staat zijn om in een appartementsgebouw trekkers te herkennen. Mensen die interesse hebben, die het initiatief willen nemen en die in het beste geval ook anderen warm kunnen maken”, stelt Louis. “En soms zijn het relatief banale dingen die mensen kunnen overtuigen om in te stappen. Daarom willen we bekijken of mensen positiever gaan reageren op ons voorstel, wanneer we daarin bijvoorbeeld ook opnemen dat de inkomhal opgefrist wordt. Het wegwerken van vaak kleine dingen die soms al jaren een doorn in het oog zijn: het kan werken!”

Om de adviseurs optimaal bij te staan, werkt de Stad aan het verbeteren van haar communicatietools en van de algemene processen van het project. “Ontzorgen” is een sleutelbegrip. Hoe meer de adviseurs de bewoners uit handen kunnen nemen, hoe groter de kans op slagen. Daarom zetten de projectverantwoordelijken de afgelopen maanden (en nog steeds) sterk in op het standaardiseren van adviezen en het opmaken van standaardfiches voor de adviseurs. Hun werk gemakkelijker maken, geeft hen meer tijd om zich bezig te houden met de klanten.

“Onze adviezen worden gegeven door de experts van de Energiecentrale van de Stad Gent – het Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren. Onze huisbezoeken zijn ondanks COVID blijven doorlopen, zij het digitaal. Onze adviseurs laten mensen hun appartement tonen met behulp van de webcam op hun laptop of tablet. En dat gaat vlot, zeker wanneer mensen digitaal vaardig zijn. Voor wie dat minder is, ligt dat wat moeilijker. Nog werk op de plank dus!”, besluit Louis De Geest.