Nieuws

  Stad Antwerpen stimuleert en ondersteunt de renovatie van grote appartementsgebouwen!
  Stad Antwerpen stimuleert en ondersteunt de renovatie van grote appartementsgebouwen!

  Binnen BE REEL! heeft de Stad Antwerpen zich geëngageerd voor demonstratieprojecten voor de diepe renovatie van energiezuinige appartementen (C07). Het gaat daarbij om grote appartementsgebouwen van gemiddeld 75 wooneenheden. De ambitie is niet om de gebouwen een opknapbeurt te geven, maar echt een tweede leven te geven door ze technisch en qua energiezuinigheid grondig te verbeteren. Een hele uitdaging, want bij veel gebouwen die in aanmerking komen, treft men grote problemen aan, zoals betonrot en asbest.

  Voor een kwalitatieve renovatie is het cruciaal om een diepgaand beeld te krijgen van de toestand van een appartementsgebouw. Om dit beeld te krijgen, wordt een uitgebreide conditiestaatmeting van het gebouw uitgevoerd. De bevindingen daarvan komen terecht in een uitgebreid masterplan – in essentie een meerjarenplan voor renovatie en onderhoud voor de komende 20 jaar, inclusief de kosten. Dit laatste is erg belangrijk voor de eigenaars van de appartementen en moet hen context (“wat is de toestand van ons gebouw”) en perspectief (“hoe verbeteren we die toestand en wat kost dat”) bieden. Een masterplan wordt opgemaakt door een onafhankelijk studiebureau. De Stad Antwerpen ontwikkelde hiertoe een bestek waarmee syndici zelf een masterplan kunnen laten opmaken. De Stad biedt zelfs een premie van 50% voor het opstellen van het masterplan (tot 7500 euro)!

  “Om ons aanbod bekend te maken, zijn we begonnen met een handvol evenementen voor syndici en Raden van Mede-eigenaars. Daaruit zijn al veel kandidaat-gebouwen naar voor gekomen. Syndici en aansluitend de RVM (Raad van Mede-eigendom) zijn van cruciaal belang voor het welslagen van deze projecten”, zegt Britt Berghs, projectverantwoordelijke bij de Stad Antwerpen. Wanneer een aanvraag binnen komt, nodigen de projectcoaches van de Stad de syndicus en de RVM uit voor een presentatie en een Q&A. Bij een positieve reactie schuift de kwestie door naar de Algemene Vergadering van het appartementsgebouw. Daar wordt dan gestemd over het uitvoeren van de studie.

  “Het coachen van de stakeholders in zo’n renovatietraject is erg intens. Een belangrijk aspect van ons werk is ervoor zorgen dat de betrokken studiebureaus hun bevindingen en ideeën in een heldere taal kunnen uitleggen”, aldus Britt Berghs. “Momenteel lopen er een 10-tal projecten, tegen het einde van dit BE REEL-project moeten dat er 45 zijn. Om een betere match te krijgen tussen syndici en studiebureaus kunnen ze voor de aanbesteding gebruik maken van het platform Samen Klimaatactief – een initiatief van de Stad Antwerpen. Heel die voorbereidingsfase heeft trouwens best wat voeten in de aarde. Na een voorbereidingstraject van zowat twee jaar gaan bij de eerste projecten binnenkort de werken van start!”, besluit Britt Berghs.
  Thema
 • Beleidsinstrumenten
 • Communicatie
 • Aanpak
 • Stad
 • Stakeholders
 • Lokale besturen
 • Kennisniveau
 • Pilootproject
 • Gebouwtypologie
 • Grote appartementsblokken