Diagnostiek

Een goede beoordeling van de staat van een gebouw is een cruciale stap voordat met de renovatiewerkzaamheden wordt begonnen. Het stelt ons in staat de problemen en hun oorzaken te identificeren om op een doordachte manier in te grijpen.

 

Diagnostiek

Het trajct Diagnostiek heeft tot doel dit proces voor de aannemer en de architect eenvoudiger en gestructureerder te maken. Het doel is een diagnostisch instrument te creëren om de bestaande situatie van het gebouw op een allesomvattende manier in kaart te brengen voor een toekomstige renovatie.

Koppeling met andere projecten
 • Normenantenne “Bouwdetails” (Smart Connect)
 • In2EuroBuild (2019-2021, CORNET): Consistent European Guidelines for Internal Insulation of Building Stock and Heritage
 • RenoFase (2013-2017, Flanders): Step-by-step plan for a high-quality energetic renovation
 • Hygrimpact (2017-2019, Belgium): impact of hygrothermal properties on the thermal performance of materials
 • P-RENEWAL (2017-2021, Wallonia): energetic renovation of heritage buildings in Wallonia
Technische uitwerking

Themabeschrijving

Te renoveren gebouwen kunnen verschillende soorten problemen opleveren die soms van invloed zijn op het comfort, de gezondheid, de veiligheid en de stabiliteit. Het is daarom zeer belangrijk om de verschillende pathologieën en hun oorzaken in kaart te brengen alvorens renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Een verkeerde diagnose van de toestand van het gebouw vóór de renovatie kan de pathologieën intensiveren en de duurzaamheid van de materialen na de renovatie in gevaar brengen. Vochtvlekken kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door waterinfiltratie via scheuren die moeten worden gerepareerd voordat er nieuwe isolatie wordt aangebracht.

Waarom is het belangrijk bij renovatie
Een duidelijke analyse van de bestaande situatie maakt het mogelijk om een uitgebreid plan voor toekomstige interventies op te stellen, prioriteiten te definiëren en geschikte materialen en processen te selecteren.

Aandachtspunten
Een uitgebreid diagnostisch hulpmiddel zou aannemers en architecten helpen om een volledig beeld te krijgen van de toestand van een gebouw. Deze tool moet gemakkelijk ter plaatse te gebruiken zijn, wat de analyse en de rapportering vergemakkelijkt.
In het kader van het onderzoeksproject “RenoFase” werd een eerste diagnostisch hulpmiddel in Excel-formaat ontwikkeld om een doordachte renovatie van eengezinswoningen aan te moedigen. Het helpt de ontwerper om een snel plan en een accuraat beeld te krijgen van de bestaande situatie. Om het gebruik ervan dynamischer te maken, moeten echter nog bepaalde vragen worden beantwoord. Welke vorm moet de tool bijvoorbeeld aannemen om intuïtief en praktisch te zijn? Is de huidige inhoud aangepast aan het Belgische gebouwenbestand? Wie zullen de eindgebruikers zijn en wat zijn hun belangrijkste eisen?

Output

Het doel is om een technisch volledig en veelzijdig diagnostisch instrument te ontwikkelen dat zowel een globale analyse als een meer diepgaande analyse van het gebouw mogelijk maakt. Deze actie zal worden uitgevoerd door middel van:

 • Een analyse van de op de markt aanwezige instrumenten en de door Buildwise geproduceerde instrumenten.
 • De organisatie van workshops om tegemoet te komen aan professionals uit de bouwwereld en hun eisen te begrijpen.
 • De organisatie van een werkgroep van professionals die een follow-up in elke fase van de ontwikkeling van het instrument mogelijk maakt.
 • Een communicatiecampagne voor de presentatie van het instrument
 • Workshops en informatie- en opleidingssessies voor het aanleren van het instrument en de diagnose

Concreet moet het de sector in staat stellen om dit te doen:

 • Een snelle en volledige diagnose van de bestaande gebouwen stellen.
 • Om tijd te besparen bij het schrijven van het verslag
 • Om een goede eerste analyse te hebben voor toekomstige renovatiewerkzaamheden
 • Werkzaamheden uit te voeren die compatibel zijn en aangepast aan de gebouwen