Binnenisolatie

Het thema binnenhuisisolatie biedt de aannemer en ontwerper een duidelijk en praktisch overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van binnenhuisisolatie bij renovaties.

Binnenisolatie

Het doel is om aan de betrokken actoren alle diagnose- en ontwerpelementen te communiceren die nodig zijn voor de massale realisatie van de isolatie van de binnenzijde van de gevels en tegelijkertijd risico’s, in het bijzonder hygrothermische risico’s, te vermijden. Thermische isolatie van binnenuit kan het enige alternatief zijn voor het isoleren van een gebouw; het is daarom een onvermijdelijke oplossing om de uitdaging van energierenovatie aan te gaan.

Koppeling met andere projecten
 • In2EuroBuild (2019-2021, CORNET): Consistent European Guidelines for Internal Insulation of Building Stock and Heritage 
 • Binnenisolatie van buitenmuren (2012-2013, Flanders): state of the art on internal insulation 
 • RenoFase (2013-2017, Flanders): Step-by-step plan fora high-quality energetic renovation 
 • Reno2020 (2009-2012, Wallonia): integration of new technologies into the sustainable renovation of Walloon housing 
 • S.T.A.R. (2012-2014, Flanders): Sustainable renovation on thermal-acoustic level 
 • ErfgoedEnergieLoket (2014-2021, Flanders): energetic renovation of heritage buildings in Flanders 
 • Hygrimpact (2017-2019, Belgium): impact of hygrothermal properties on the thermal performance of materials 
 • P-RENEWAL (2017-2021, Wallonia): energetic renovation of heritage buildings in Wallonia 
 • RIBuild (2015-2019): energy efficient historic buildings (external expert board) 
 • (éventuellement: HAMSTER (2016-2020, Brussels): development of a heat-air-moisture test facility) 
Technische uitwerking

Themabeschrijving

De ambitieuze energierenovatiedoelstellingen van de drie gewesten kunnen niet worden bereikt zonder massale isolatie van de gevelwanden. Isolatie van buitenaf, zoals bij ETICS, is niet altijd haalbaar: dit kan te wijten zijn aan het behoud van architecturale elementen of gewoonweg het gebrek aan ruimte, gekoppeld aan bijvoorbeeld een gemeenschappelijk eigendom.  Isolatie van de luchtspouw is slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk.  Het isoleren van muren van binnenuit is dus een relevant alternatief, soms het enige.

Waarom is het belangrijk bij renovatie
Isoleren van binnenuit kan leiden tot pathologieën, omdat het hygrothermisch gedrag van de bestaande wand wijzigt.  De bestaande buitenmuur is over het algemeen kouder en natter.  Er bestaat een risico op onthechting en afschilfering van de eerste millimeters van het buitenspouwblad door vorst of interne condensatie.  Om deze te vermijden is het belangrijk om de juiste systemen te kiezen en ze op een relevante manier te ontwerpen.

Aandachtspunten
De informatie die nodig is voor het juiste ontwerp en de juiste uitvoering van de binnenisolatie is beschikbaar dankzij onderzoek, dat is afgerond of in uitvoering is, maar deze informatie is op dit moment nog steeds versnipperd en vooral niet direct bruikbaar voor degenen die in het veld werkzaam zijn.

De technische vragen die nog steeds rijzen zijn bijvoorbeeld de impact van het isoleren van binnenuit op de ingebouwde houten elementen.  De hygrothermische spanningen op de verzonken delen van de hoogtes zijn hoger en er kan een risico op verrotting bestaan.  Systemen die openstaan voor dampdiffusie worden steeds vaker gebruikt en zouden dit risico kunnen verminderen.  Dit moet worden aangetoond door middel van onderzoek en casestudies.

De acties van Buildwise zullen het ook mogelijk maken om aanvullende technische kennis te verwerven en, op lange termijn, bij te dragen tot de massale isolatie van de voorraad van bestaande gebouwen en tegelijkertijd te beschermen tegen problemen zoals vocht en schimmel, schade aan de buitenbekleding of verrotting van ingebedde houten elementen.

Output

Het doel is om deze wetenschappelijke gegevens te vertalen naar praktische en direct bruikbare informatie en deze op grote schaal te verspreiden.

Concreet zullen deze tools architecten en bouwbedrijven ondersteunen in:

 • Het evalueren van de bestaande situatie en het eventueel aanpassen en met volledige kennis van zaken beslissen over de haalbaarheid van isolatie van binnenuit;
 • Het ontwerpen van het (de) isolatiesyste(e)m(en) (type thermische isolatie, dikte, verlijming, …) op basis van de elementen van de vorige evaluatie;
 • Het ontwerpen van de constructieve details zodat zowel warmteverlies als vochtrisico’s worden vermeden.
 • Voor dit doel worden verschillende hulpmiddelen parallel ontwikkeld.
  • Videocapsules: 5 tot 6 capsules met een duur van 2 tot 6 min.
  • Gedetailleerde dossiers.
  • Gevalstudies: afhankelijk van de beschikbare sites worden deze gepresenteerd in de vorm van factsheets.
  • Artikelen: De inbedding van houten elementen, Kenmerken van gevelverven in relatie tot binnenisolatie, …
  • Workshops: gericht op innovatieve aspecten
  • Opleidingen: